Menu

Kontingenter

Kontingenter                                                                                                                                            Logo_Mid.png  

   

I henhold til foreningens vedtægter og formelle krav fra vores hovedorganisationer DBU og DGI, skal alle spillere, der aktivt deltager i træning og kampe, være medlemmer af Virring Fodbold.

Dog accepterer vi en prøvetid på 2-3 uger, hvor spilleren kontingentfrit kan deltage i træning på lige fod med kontingentbetalende medlemmer. Spilleren må dog på intet tidspunkt deltage i kampe for klubben førend indmelding har fundet sted. Old Boys afdelingen har dog en speciel aftale omkring reservespillere og passivt medlemskab, hvor man som passivt medlem må deltage i op til to kampe pr. sæson.

Indmeldelse foregår via hjemmesiden, hvor kontingent kan betales online ved indmelding.

Alle kontingenter opkræves helårligt primo maj måned ud fra de aktuelle medlemslister pr. 1. april.

Ved indmelding efter 1. april og indtil 1. juli betales fuldt kontingent. Ved tilgang efter 1. juli betales ½ kontingent + kr. 50,-. til administration.

Ved udmelding efter 1. april men før 1. august kan det udtrådte medlem få refunderet ½ kontingent  fratrukket  kr. 50,- til administration på anmodning til vores kasserer. Spilleren har krav på at få udleveret spillercertifikat på opfordring, hvis spilleren i øvrigt ikke er i restance med kontingent.

Alle trænerne og bestyrelsesmedlemmer er naturligvis medlemmer af klubben og nyder kontingentfrihed så længe de opretholder deres frivillige hverv for klubben.

 

 

Klubnyt 01. april kl. 13:31
2024 Indendørs tider Virring Hallen
Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/StadiumImage.cshtml)
Luk