Menu

Formål og baggrund

Baggrund:

Vi har i bestyrelsen gennem de sidste par år arbejdet ud fra flg.:

”Vi har som fodboldklub i Virring det fundamentale problem, at vi ikke har noget socialt klubliv udover trænings- og kampsituationer. Ungdomsspillerne møder oftest omklædte på anlægget til træning – og tager hjem derfra direkte fra træning. Til kampene er billedet næsten det samme – dog samles senior/oldboys i omklædningsrummene og nyder en hjemmebragt øl eller to efter kampene. Ungdomsspillerne har ingen/ringe mulighed for social samling og samvær.

I takt med at vi har fået flere og flere pigefodboldspillerere til klubben, har vi fået større pres på vores omklædningsfacilliteter, idet pigerne – i kampsituationer - jo også skal have to omklædningsrum til rådighed. Vi benytter dog også skolens ”gamle” omklædningsrum i disse situationer – så det kan lade sig gøre at omklæde både damer og herrer til hverdag – hvis man klemmer sig lidt sammen... Men på banerne oplever spillerne/trænerne en del gener ved at toiletfacilliteter er relativt langt fra banerne. Af en eller anden grund giver det sig størst til udtryk på pigeholdene.

Til kampene og træningerne har vi pt. ingen/ringe mulighed for at ”servicere” forældre og tilskuere i øvrigt med kantinevarer og ikke mindst husly under dårlige vejrforhold. En kantine/mødelokale i forbindelse med banerne, med det opståede sociale rum dette ville skabe, kunne snildt danne grobund for yderligere rekruttering af frivillige hjælpere til vores afdeling.

For at imødegå disse problemstillinger – med mest vægt på det sociale aspekt – foreslår vi at vi får bygget et klubhus med plads til mødelokale til trænere/hold (kantine), 2 omklædningsrum – primært til de yngste spillere og evt. møderum til bestyrelsesarbejde mv. Der skal naturligvis være et par toiletter tilgængelige uafhængigt af omklædningsrummene. Afhængigt af den endelige udformning, kunne boldrum mv. jo være en del af huset også.”

Formål:

I maj måned 2010 accepterede vi et tilbud fra Voerladegård Skole om at få 3 pavilloner på ialt ca. 160 kvm, mod at vi betalte omkostningerne for demontering og transport til Virring. Vi gik straks igang med at sikre os byggetilladelse til projektet. Dette har dog taget os temmeligt lang tid, men nu foreligger byggetilladelsen til projektet.

Projektet ændrer dog lidt ved vores overordnede målsætning, idet vi ikke med denne løsning har mulighed for at etablere omklædningsfaciliteter på anlægget. Men opvejet i forhold til den økonomiske udfordring ved et nybyggeri, og den længere tidshorisont, har vi valgt at arbejde med en model for vores primære behov – nemlig faciliteter til det sociale liv i klubben med tilbud til børn og unge om et værested i forlængelse af deres aktive fritid i lokalområdet. Desuden en kærkommen og meget efterspurgt etablering af toiletfaciliteter på anlægget til glæde for primært de yngste aktive børn i foreningen.

Vi har desuden tænkt at tilbyde forskellige grupper i lokalområdet mulighed for at gøre brug af faciliteterne. Først og fremmest har vi en dialog med Dagplejemødrene i Virring, som pt. har møderum på Virring Skole, om at de kan anvende lokalerne i dagtimerne – der er jo væsentligt bedre både indendørs – men specielt udendørs faciliteter til deres behov ved og i det kommende hus. Borgerforeningen og andre ligesindede grupper vil ligeledes være yderst velkomne brugere, idet vi som bestyrelse først og fremmest ønsker liv i og omkring faciliteterne. Vi påtænker bl. a. at anlægge petanquebane på anlægget for at kunne tiltrække en helt anden målgruppe, end dem, der sædvanligvis er aktive i vores forening. Ikke helt uden bagtanke – idet vi er overbeviste om at der gemmer sig meget ikke-aktiveret frivillig arbejdsvilje i den aldersgruppe, der er blevet for gamle til traditionel idrætsliv, som vi på denne måde måske kan få aktiveret til fælles glæde.

 

 

 

 

Klubnyt 01. april kl. 13:31
2024 Indendørs tider Virring Hallen
Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/StadiumImage.cshtml)
Luk